PRINT QUALITY MANAGEMENT

Protection of brand value - Bescherming van merkwaarde
DDP4YOU has experience in the protection of brand value and the production of brand assets for various media types. We make global coverage available to marketers, which is essential for achieving brand consistency, accuracy and work efficiency. Our in-depth knowledge of the field of technical imaging, printing processes, color management, work efficiency, inks and substrates, […]
Fingerprinting
 • Our deep knowledge and expertise in press fingerprinting and characterization are the result of working closely with commercial printers worldwide. Our print quality management expert has always been on the leading edge of industry standards. We fingerprint thousands of presses to understand unique press tolerances, set benchmark standards and ensure consistency across press runs. Simultaneously, we help improve print quality, shorten make-ready times for printers and reduce the waste of materials.

  Onze diepgaande kennis en expertise op het gebied van  karakterisering van persen zijn het resultaat van nauwe samenwerking met commerciële drukkers over de hele wereld. Onze expertise op het gebied van printkwaliteitbeheer is altijd toonaangevend geweest op het gebied van industriestandaarden. We profileren duizenden persen met om unieke perstoleranties te begrijpen, benchmarkstandaarden te bepalen en consistentie te garanderen tussen oplagen. Tegelijkertijd helpen wij de printkwaliteit te verbeteren, de voorbereidingstijden voor drukkers te verkorten en materiaalverspilling te verminderen.

Press Approval
 • Our press side support services support both brand owner and printer. Our comprehensive knowledge, skills, experience and understanding of a brand’s standards are called upon before, during and after the printing process to help deliver superior, predictable printing outcomes consistently, to help reduce printer make-ready time and to reduce the waste of materials.

  Onze ondersteunende diensten aan de drukpers ondersteunen zowel de merkeigenaar als de drukker. Voor, tijdens en na het printproces wordt een beroep gedaan op onze uitgebreide kennis, vaardigheden, ervaring en begrip van de normen van een merk om consistent superieure, voorspelbare printresultaten te leveren, de voorbereidingstijd van de drukker te verminderen en materiaalverspilling te verminderen.

GRAPHIC DESIGN

Achieve the customers of our customers, that is our goal! - De klanten van onze klanten bereiken, dat is ons doel!
We design your logo and corporate identity, brochures, packaging, labels, POS material, and create websites. Wij ontwerpen uw logo en huisstijl, brochures, verpakkingen, etiketten, POS-materiaal, en websites.
Logo's
 • At the very basic level, logos are symbols made up of text and images that help us identify brands we like. But they can be so much more! A good logo is the cornerstone of your brand. It helps customers understand what you do, who you are and what you value. That’s a lot of responsibility on a tiny image! Let’s look at how to make the most of your logo.

  Op het basisniveau zijn logo's symbolen die bestaan uit tekst en afbeeldingen die ons helpen bij het identificeren van merken die we leuk vinden. Maar ze kunnen zoveel meer zijn! Een goed logo is de hoeksteen van uw merk. Het helpt klanten te begrijpen wat u doet, wie u bent en wat u waardeert. Dat is veel verantwoordelijkheid op een klein plaatje!Laten we eens kijken hoe u het meeste uit uw logo kunt halen.

Labels
 • A label (as distinct from signage) is a piece of paper, plastic film, cloth, metal, or other material affixed to a container or product, on which is written or printed information or symbols about the product or item. Information printed directly on a container or article can also be considered labeling.

  Een label (in tegenstelling tot bewegwijzering) is een stuk papier, plastic folie, stof, metaal of ander materiaal dat op een container of product is bevestigd en waarop informatie of symbolen over het product of item zijn geschreven of gedrukt. Informatie die rechtstreeks op een container of artikel is gedrukt, kan ook als etikettering worden beschouwd.


PACKAGING DESIGN

Good packaging design encourage consumers to buy your product - Een goed verpakkingsontwerp moedigt consumenten aan om uw product te kopen
Develop Consistency – Build Brand Asset Strength – Clarity of communication Ontwikkel consistentie – Bouw merkactiva op – Duidelijke communicatie
Folding Cartons
 • The process involves folding carton made of paperboard that is printed, laminated, cut, then folded and glued before transport to packagers.

  Het proces omvat karton dat wordt bedrukt, gelamineerd, gesneden, vervolgens gevouwen en gelijmd voordat het naar de verpakkers wordt vervoerd.

Clips
 • Are a type of folding cartons special made to keep a certain amount of bottles together

  Zijn een soort vouwdozen die speciaal zijn gemaakt om een bepaald aantal flessen bij elkaar te houden
Rigid Boxes
 • A completely custom box that can be used as in-store packaging as well as a well-organized ecommerce shipment. The thick chipboard will protect products in transit, and the paper lamination allows for full color printing on the outside. Rigid boxes are delivered erected and ready for filling.

  Een volledig op maat gemaakte doos die zowel als in-store verpakking kan worden gebruikt als een goed georganiseerde e-commerce verzending. De dikke spaanplaat beschermt producten tijdens het transport en de papierlaminering maakt full colour bedrukking aan de buitenkant mogelijk. Harde kartonnen verpakkingen worden gemonteerd geleverd en zijn klaar om gevuld te worden.

Metalic Cans
 • Metal packaging provides smart packaging that attract consumers and give brands a competitive edge. A multitude of sizes, shapes and printing designs can be manufactured to individual customer requirements, because innovation sells packaging and packaging sells products.

   
  Metalen verpakkingen zorgen voor slimme verpakkingen die consumenten aantrekken en merken een concurrentievoordeel geven. Een veelvoud aan formaten, vormen en drukontwerpen kan worden vervaardigd volgens de individuele eisen van de klant, omdat innovatie verpakkingen verkoopt en verpakkingen producten verkopen.

PHOTOGRAPHY

Packshots - Product Photography - Fashion - Ambiance - Photo montage - Image manipulation, Packshots - Productfotografie - Mode - Sfeer - Fotomontage - Beeldmanipulatie.
This is a example of a photo montage and images manipulation
Packshots
 • Products, packagings, food

  Producten, verpakkingen, voedsel
Fashion
Retouching and image manipulation
 • Our retouching services range from advanced color correction to the highly artistic styling required by the beauty, fashion and automotive industries. Our retouching capabilities are the perfect blend of artistic and technical expertise, capturing reality, heightening it or totally re-imagining it to enhance the desirability of your brand across media channels. Our retouching talent has a deep background in photography, color, the visual arts and image technology, bringing it all together to create eye-catching images that draw consumers in.

  Onze retoucheringsdiensten variëren van geavanceerde kleurcorrectie tot de zeer artistieke styling die vereist is in de schoonheids-, mode- en auto-industrie. Onze retoucheermogelijkheden zijn de perfecte mix van artistieke en technische expertise, waarbij we de werkelijkheid vastleggen, versterken of volledig opnieuw bedenken om de wenselijkheid van uw merk via mediakanalen te vergroten. Ons retoucheertalent heeft een diepe achtergrond in fotografie, kleur, beeldende kunst en beeldtechnologie, en brengt dit allemaal samen om in het oog springende beelden te creëren die consumenten naar binnen trekken.

3D
 • We can also deliver complete 3D virtual tour from your building. See examples. Ideal for real estate, architects, insurance, shops

  We kunnen ook een complete 3D virtuele tour vanuit uw gebouw leveren. Zie voorbeelden. 

  Ideaal voor immobiliën, architecten, verzekeringen, winkels