We are a international creative agency with studio's in Antwerp and Shanghai

Wij zijn een internationaal creatief bureau met studio's in Antwerpen en Shanghai

An international house of specialists with a proven track record of vibrant and long-standing relationships with ambitious brands. Brands that believe design offers the clearest path forward in an ever-changing world. Brands that also understand that to be meaningful and successful in this world you need an opinionated partner willing to challenge existing brand beliefs and eager to deliver beyond the obvious. We future proof these brands by offering experiences and solutions across three design landscapes: brand, packaging and retail.

Een internationaal huis van specialisten met een bewezen staat van dienst van levendige en langdurige relaties met ambitieuze merken. Merken die geloven dat design de duidelijkste weg voorwaarts biedt in een steeds veranderende wereld. Merken die ook begrijpen dat om zinvol en succesvol te zijn in deze wereld, je een eigenzinnige partner nodig hebt die bereid is om bestaande merkovertuigingen uit te dagen en die graag verder gaat dan voor de hand liggende. We maken deze merken toekomstbestendig door ervaringen en oplossingen aan te bieden in drie ontwerplandschappen: merk, verpakking en detailhandel.

SERVICES

Our services cover the whole process of your product from New Design through

Packaging Design, PrePress, Photography, Consultancy and Printing approval. 

It is also possible to use only one of this services

Onze diensten dekken het hele proces van uw product van New Design tot en met

Verpakkingsontwerp, PrePress, Fotografie, Consultancy en goedkeuring van drukwerk.

Het is ook mogelijk om enkel één van deze diensten te gebruiken

 
 

GRAPHIC DESIGN

Achieve the customers of our customers, that is our goal! - De klanten van onze klanten bereiken, dat is ons doel!

MORE INFO

PACKAGING DESIGN

Good packaging design encourage consumers to buy your product - Een goed verpakkingsontwerp moedigt consumenten aan om uw product te kopen

MORE INFO

PHOTOGRAPHY

Packshots - Product Photography - Fashion - Ambiance - Photo montage - Image manipulation, Packshots - Productfotografie - Mode - Sfeer - Fotomontage - Beeldmanipulatie.

MORE INFO

OUR WORK PROCES

For each item below we have a unique work process

 

Graphic Design

Design - Artwork - Guidelines
Ontwerp - Artwork - Richtlijnen

Packaging Design

Clear understanding of the company's purpose - Following guidelines - Propose several designs - Final artwork


Duidelijk begrip van het doel van het bedrijf - Richtlijnen volgen - Meerdere ontwerpen voorstellen - Definitief artwork

Photography

A image is worth a thousand words. Most of the time new designs need images. We can provide all the necessary photo's made with the best equipment and the highest resolution.


Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Meestal hebben nieuwe ontwerpen afbeeldingen nodig. Wij kunnen alle benodigde foto's voorzien van de beste apparatuur en de hoogste resolutie.

Consulting

We can guide you in the complete graphical workflow, from color management to press approval. Protection of brand equity and production of brand assets across different media types


Wij kunnen u begeleiden in de volledige grafische workflow, van kleurbeheer tot persgoedkeuring. Bescherming van merkwaarde en productie van merkactiva via verschillende mediatypen

3D Virtual tour

Ideal for real estate, insurance, architects


Ideaal voor immobiliën, verzekeringen, architecten

HOW CAN WE HELP YOU?

At DDP4YOU, we keep a pulse on the market so you don’t have to. We create experiences to match your stories with custom branding across a variety of platforms.


When you need New Brand Creation, Packaging Design, Artwork Engineering, Photography  you are on the right address.


Let us know your needs and DDP4YOU looks for the most perfect solution


Wanneer u New Brand Creation, Packaging Design, Artwork Engineering, Photography nodig heeft, bent u bij ons aan het goede adres.


Laat ons uw wensen weten en DDP4YOU zoekt naar de meest perfecte oplossing


 

HAPPY CUSTOMERS

That is our goal, the job is done once the design has proven his effect and the customer is happyDat is ons doel, de klus is geklaard als het ontwerp zijn effect heeft bewezen en de klant tevreden is