We are a creative studio in Antwerp and Shanghai

Wij zijn een creatieve studio in Antwerpen en Shanghai

An international house of specialists with a proven track record of vibrant and long-standing relationships with ambitious brands. Brands that believe design offers the clearest path forward in an ever-changing world. Brands that also understand that to be meaningful and successful in this world you need an opinionated partner willing to challenge existing brand beliefs and eager to deliver beyond the obvious. We future proof these brands by offering experiences and solutions across three design landscapes: brand, packaging and retail.

Een internationaal huis van specialisten met een bewezen staat van dienst van levendige en langdurige relaties met ambitieuze merken. Merken die geloven dat design de duidelijkste weg voorwaarts biedt in een steeds veranderende wereld. Merken die ook begrijpen dat om zinvol en succesvol te zijn in deze wereld, je een eigenzinnige partner nodig hebt die bereid is om bestaande merkovertuigingen uit te dagen en die graag verder gaat dan voor de hand liggende. We maken deze merken toekomstbestendig door ervaringen en oplossingen aan te bieden in drie ontwerplandschappen: merk, verpakking en detailhandel.

Customers